Team Maharashtra


SHANTANU DESHMUKH

PROJECT HEAD

VASHALI SANDEEP GORE

CENTER HEAD

RUSHIKESH DESHMUKH

CENTER HEAD

MANISH DESHPANDE

CENTER HEAD

VAIBHAV DESHMUKH

CENTER HEAD

DIGAMBAR ANANT GIRI

CENTER HEAD

PRAKASH LAVHALE

CENTER HEAD

NAGNATH TEMBURWAR

CENTER HEAD

GANESH SHIRAMWAR

CENTER HEAD

MANOJ RAPATWAR

CENTER HEAD

BHIKULAL CHANDMAL

CENTER HEAD

DESHPANDE BHUSHAN MURLIDHAR

CENTER HEAD

DHARMADHIKARI SWAPNIL

CENTER HEAD

GAJANAN RADHESHYAM

CENTER HEAD

GIRISH DESHMUKH

CENTER HEAD

MENE RAHUL OMPRAKASH

CENTER HEAD

PRAFUL PRABHAKAR BANGAONKAR

CENTER HEAD

RAMESHWAR PURSHOTTAM BHAGAT

CENTER HEAD

SUDHIR RAJESHWARRAO CHOUDHARI

CENTER HEAD

TUSHAR DILIP PUNDE

CENTER HEAD

MAROTI KESHURAO WAGH

CENTER HEAD

R.BALKRISHNA BADAVE

CENTER HEAD

AMOL SITARAM SHAHANE

CENTER HEAD

ROHINI KULKARNI

CENTER HEAD

S.ASHOK HARICHANDRA

CENTER HEAD

ABHAY ARVIND KHEDKAR

CENTER HEAD

SUDHIR ARVIND DESHPANDE

CENTER HEAD

VIRKAR SOMNATH RAMDAS

CENTER HEAD

G.P.RAO HITNALIKAR

CENTER HEAD

MAROTI KESHURAO WAGH

CENTER HEAD

K MUKUND WAGHAMAR

CENTER HEAD

UDAY BALVANT RAO

CENTER HEAD

G.V.RAO BHOYAR

CENTER HEAD